Oferta

Usługi remontowo-budowlane :
- termomodernizacja budynków wielorodzinnych
- budownictwo użyteczności publicznej 
- budownictwo mieszkaniowe
- wykonawstwo oraz remonty sieci i instalacji 
- wykonywanie kanalizacji i odwodnień
- generalne remonty budynków użyteczności publicznej 
- remonty budynków prywatnych
oraz:
- usługi sprzętowo-transportowe
- wynajem specjalistycznych rusztowań i deskowań
- sporządzanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych
- prowadzenie dzałalności usługowej i handlowej,
 związanej z budownictwem i branżami pochodnymi

Kreator strony - przetestuj